Didysis raistas

Didysis raistas kadaise buvo arčiausiai Kauno miesto esanti didesnė pelkė. Kartu tai buvo ir giliausia Lietuvos pelkė (pagal A. Basalyką): durpių sluoksnis čia siekė net 16,5 metrų! Deja, kaip ir daugelis pelkių sovietmečiu, ši buvo sunaikinta kasant durpes. Dar ir dabar išlikusi apleista durpių gavybos gyvenvietė tuo pačiu pavadinimu – Didysis raistas. Dabar durpių gavyba jau nevyksta, ir dalyje pelkės bent iš dalies atsikūręs hidrologinis režimas, ir esančiuose ežeriukuose peri kai kurie vandens paukščiai. Tačiau tai tik skurdūs likučiai to, kas gyveno didžiajame raiste iki durpyno įsteigimo.