Kauno marių regioninis parkas

Kauno marių regioninis parkas – dvejopus jausmus kelianti saugoma teritorija. Iš vienos pusės, Kauno marios sunaikino (paskandino) kelias dešimtis Nemuno vidurupio slėnio, su unikaliu jo kraštovaizdžiu, gamtos ir kultūros vertybėmis. Kita vertus, didžiulis vandens rezervuaras suformavo naujas gamtines buveines, kurios ir saugomos regioniniame parke.